Rad nije dostupan
disertacija
Književno djelo Viktora Cara Emina
doktorska disertacija

Ines Srdoč-Konestra (1999)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku