disertacija
Prilagodba razvojnoga ciklusa, prezimljavanja i prostorne distribucijesmrekovih potkornjaka(Ips typographus L. i Pityogenes chalcographus L.)u odnosu na temeljne stanišne čimbenike

Luka Kasumović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet