disertacija
Procjena činitelja konkurentnosti u poduzećima za proizvodnju namještaja

Ivana Perić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za organizaciju proizvodnje