disertacija
Uporaba novih mjernih sustava za određivanje energijske i tehničke pogodnosti kamionskog prijevoza drva

Marko Zorić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet