disertacija
Procjena šumske biomase pomoći LIDAR tehnologije u degradiranim šumama brežuljkastoga i nizinskoga vegetacijskog pojasa u središnjoj Hrvatskoj

Alen Berta (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma