disertacija
UČINAK PROTEKTIVNE MEHANIČKE VENTILACIJE NA POSLIJEOPERACIJSKU PLUĆNU FUNKCIJU PRETILIH ORALNOKIRURŠKIH BOLESNIKA

Vlasta Klarić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu kirurgiju
Katedra za anesteziologiju i reanimatologiju