disertacija
MOTIVIRANOST ŽENA I STAV KIRURGA PREMA PRIMARNOJ REKONSTRUKCIJI DOJKE NAKON MASTEKTOMIJE ZBOG KARCINOMA DOJKE

Marcel Židak (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Katedra za opće i društvene predmete