disertacija
UTJECAJ NEUROPATSKE BOLI NA KVALITETU ŽIVOTA BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU

Vesna Đermanović Dobrota (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Katedra za neurologiju