disertacija
ISTRAŽIVANJE ANTROPOMETRIJSKIH MJERA ZGLOBNE KVRŽICE TEMPOROMANDIBULARNOGA ZGLOBA NA HISTORIJSKIM UZORCIMA

Josip Kranjčić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu kirurgiju