disertacija
ANALIZA REAKTIVNOSTI RESORBIRAJUĆIH, NERESORBIRAJUĆIH I BIOLOŠKIH UGRADBENIH MATERIJALA U KIRURGIJI HERNIJE NA MODELU ŠTAKORA

Jakša Filipović Čugura (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Katedra za internu medicinu