disertacija
PRIVATNOST I POVJERLJIVOST PACIJENTOVIH PODATAKA U STOMATOLOŠKIM ORDINACIJAMA

Vice Budimir (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu kirurgiju