disertacija
UTJECAJ POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA NA SINONAZALNE SIMPTOME, BOL I KVALITETU ŽIVOTA U PACIJENATA S KRONIČNIM RINOSINUITISOM

Dražen Shejbal (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Katedra za otorinolaringologiju