disertacija
Utjecaj antropometrijskih parametara i metaboličkoga sindroma na težinu i prognozu akutnoga infarkta miokarda sa ST-elevacijom

Marko Mornar Jelavić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Katedra za internu medicinu