disertacija
Globalni proteomski profil ekspresije i uloga proteina IGF2/IGF2R u patogenezi prekanceroznih lezija usne šupljine

Božana Lončar Brzak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za oralnu medicinu