disertacija
Utjecaj obrade površine cirkonij-oksidne keramike na veznu čvrstoću obložne keramike

Lana Bergman Gašparić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za fiksnu protetiku