disertacija
POVEZANOST ČIMBENIKA UPALE I KLINIČKE SLIKE U BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM, DEPRESIVNIM ILI BIPOLARNIM POREMEĆAJEM

Ana Kovak Mufić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet