disertacija
Optimizacija planiranja izrade tehničke dokumentacije tijekom gradnje broda

Rajko Rubeša (2017)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet