disertacija
Određivanje značajki krškog vodonosnika na području jugozapadnog Žumberka kvantitativnim trasiranjem u različitim hidrološkim uvjetima
doktorski rad

Tihomir Frangen (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet