Rad nije dostupan
disertacija
Istraživanje strukture brtvenih elemenata bubrećih pakera za optimalno bubrenje u nafti iz hrvatskih naftnih ležišta
doktorski rad

Bojan Moslavac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet