Rad nije dostupan
disertacija
Razvoj metode laboratorijskog ispitivanja plinopropusnosti glinenih geosintetičkih barijera
doktorski rad

Helena Vučenović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet