Rad nije dostupan
disertacija
Fenomenološki model gibanja klizišta Kostanjek na osnovi praćenja parametara klizanja
doktorski rad

Martin Krkač (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet