disertacija
Optimizacija eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena u ovisnosti o tehno-ekonomskim faktorima
doktorski rad

Branimir Farkaš (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet