disertacija
Modeliranje specifične ranjivosti podzemnih voda u uvjetima krša na području Dugopolja
doktorski rad

Dragana Dogančić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet