disertacija
Razvoj sustava za procjenu ugroženosti od odrona duž željezničkih pruga u karbonatnim stijenama u Republici Hrvatskoj
doktorski rad

Iris Bostjančić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet