disertacija
Relativne promjene morske razine tijekom mlađe krede na sjeverozapadnom dijelu Jadranske karbonatne platforme
doktorska disertacija

Vlatko Brčić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet