disertacija
Optimiranje sastava cementnih kaša za cementiranje zaštitnih cijevi u bušotinama za utiskivanje ugljikovoga dioksida
doktorski rad

Krunoslav Sedić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet