disertacija
Primjena diferencijalne motridbene kalorimetrije za utvrđivanje patvorenja meda

Nela Nedić Tiban (2005)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologiju voća i povrća