disertacija
Utjecaj sastojaka na reološko ponašanje čokoladnih masa i stabilnost čokolada

Svjetlana Škrabal (2009)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologiju ugljikohidrata