disertacija
Izoliranje, modificiranje i karakteriziranje škroba pšenice

Đurđica Ačkar (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologiju ugljikohidrata