disertacija
Karakterizacija katehinskih spojeva u zelenim i crnim čajevima primjenom elektrokemijskih metoda

Ivana Novak (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju