disertacija
Određivanje krioprotektorske djelotvornosti trehaloze na različite uzorke mesa

Krešimir Mastanjević (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologiju mesa i ribe