disertacija
Utjecaj dodatka trehaloze na kvalitetu paste od jagoda

Mirela Kopjar (2007)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologiju voća i povrća