disertacija
Prehrana dojilja i sastav masnih kiselina majčinog mlijeka

Mihela Dujmović (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu