disertacija
Makro i mikro elementi u kategorizaciji bagremovog meda

Natalija Uršulin-Trstenjak (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za prehranu