disertacija
Utjecaj enzima, hidrokoloida i emulgatora na dinamiku procesa starenja kruha

Marko Jukić (2009)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije
Katedra za tehnologije prerade žitarica