disertacija
Uklanjanje aniona arsena iz podzemne vode na funkcionaliziranim adsorbensima

Mirna Habuda-Stanić (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju