disertacija
Matematičko modeliranje ekstrakcije ulja iz zrna soje superkritičnim CO2

Stela Jokić (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za procesno inženjerstvo
Katedra za projektiranje tehnoloških procesa i konstrukcijske materijale