disertacija
Karakterizacija ulja dalmatinskih sorti maslina

Mladenka Šarolić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije