disertacija
Pokazatelji i indeksi kakvoće podzemnih i površinskih voda istočne Hrvatske

Edgar Kralj (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za kemiju i ekologiju