disertacija
Pošteno suđenje u građanskim postupcima u Hrvatskoj u svjetlu članka 6., stavka 1. Europske konvencije o ljudskim pravima
poštenost – razumna duljina trajanja postupaka - nezavisnost i nepristranost sudova i sudaca - pristup sudu - jednakost oružja

Sanja Grbić (2012)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku