Rad nije dostupan
disertacija
Pactum antichreticum

Ines Matić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Katedra za rimsko pravo