Rad nije dostupan
disertacija
Violations of the Personality Rights on the Internet
International Jurisdiction and Applicable Law

Danijela Vrbljanac (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Zavod za europsko i usporedno pravo
Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo