disertacija
UPRAVNO PRAVNI ASPEKTI ISHOĐENJA DOZVOLE ZA GRADNJU I UPORABNU DOZVOLU
DOKTORSKA DISERTACIJA

Marijeta Vitez Pandžić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek