disertacija
Computational analysis of human plasma N-glycome and genotypes

Ana Sofia Pedrosa Pinto (2013)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za fiziku