disertacija
Microheterogeneity in Ethanol-Water Mixture

Marijana Mijaković (2012)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za fiziku