disertacija
Uporaba čestičnog crteža pri analizi, usvajanju, provjeri i unapređenju konceptualnog znanja u početnom poučavanju kemije

Sanda Šimičić (2018)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet