Rad dostupan nakon 2020-07-16
disertacija
Izolacija i strukturna karakterizacija procesnih onečišćenja 3-brom-5-(trifluormetil)anilina primjenom sustava LC-SPE/NMR

Miroslava Harča (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek