disertacija
Paleookolišni i tefrostratigrafski sedimentni zapis kasnopleistocenskih i holocenskih okoliša otoka Mljeta

Ivan Razum (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek
Geološko-paleontološki zavod