disertacija
Povezanost metilacije gena HNF1A i glikozilacije proteina u adenokarcinomu gušterače i dijabetesu

Ivona Bečeheli (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek