Rad dostupan nakon 2020-09-26
disertacija
Neuroimunomodularni učinak Toxoplasme gondii u shizofreniji

Suzana Vlatković (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek